2ο Μαθησιακό Αντικείμενο "Φωτόδεντρο"

 2ο μαθησιακό αντικείμενο: http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/7689 

"Χαρακτικό Ναυπλίου"

Άσκηση: Αξιολογήστε το μαθησιακό αντικείμενο ως προς τη δυνατότητα διδακτικής του αξιοποίησης λαμβάνοντας υπόψη:

1. ερευνητικά πεδία

2. διαθεματικότητα

3. βιωματικότητα

4. τύπο διδακτικής προσέγγισης (εισήγηση, συνεργατική μάθηση, διερευνητική μάθηση ;;)

5. διδακτικοί στόχοι (τι θέλω να μάθω)

6. συναισθηματικοί στόχοι