Δομή δίωρου επιμορφωτικού σεμιναρίου

 1η διδακτική ώρα: 

Α) Σύντομη εισήγηση για την έννοια του εθνικού συσσωρευτή μαθησιακών αντικειμένων και πόρων "Φωτόδεντρο" - σχολιασμός επιλεγμένων παραδειγμάτων. 

1ο μαθησιακό αντικείμενο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9478

 2ο μαθησιακό αντικείμενο: http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/7689 

Β) Σύντομη εισήγηση στα ψηφιακά διδακτικά σενάρια του "Αισώπου" και  σχολιασμός επιλεγμένου σεναρίου http://aesop.iep.edu.gr/node/6487  

2η διδακτική ώρα

Μελέτη ηλεκτρονικών περιβαλλόντων eclass και moodle.